Organisation och drift

Vår förening

Strandhamnens Marina drivs i form av en ekonomisk förening – Ekonomisk Förening Strandhamnen 2015 (Org.nr 769628-5639).

Strandhamnens Marina ägs till 100% av föreningens medlemmar gemensamt i lika stora andelar. För att bli medlem och delägare i anläggningen erlägger varje medlem en medlemsinsats man själv finansierar.

-”Detta gör föreningen skuldfri och är en grundförutsättning för en sund ekonomi och ett tryggt gemensamt ägande!”

Medlemsinsatsen på 54000 kronor är en engångskostnad för den enskilde medlemmen  och baseras på projektets totalkostnad delat med antalet båtplatser.

Serviceavgift

Medlemmar debiteras en årlig serviceavgift avsedd att täcka föreningens löpande kostnader för drift och underhåll av anläggningen. Serviceavgiftens storlek och beräkningsgrund bestäms för kommande verksamhetsår vid föreningens årsmöte. Vid årsmötet 2018-03-26 bestämdes att serviceavgiften för 2018 blir 2000 kronor exklusive moms.

Anläggningen

Vår leverantör av bryggor, Svenska Pontonhamnar AB har mångårig erfarenhet av att leverera lösningar till privatpersoner, båtklubbar, marinor och statliga myndigheter såsom Marinen och Kustbevakningen. Man kan leverera allt från flytbryggor av standardtyp till pontonbryggor av betong för stora fartyg och med högt ställda funktionskrav.

I Strandhamnens Marina använder vi flytbryggor med pontoner av helgjuten betong och trä-betong. Dessa bryggor passar väl in där läget kan vara utsatt för vind- och vågkrafter.  Y-bommarna är monterade på gejdrar längs bryggsidan, sk T-järn, för flexibel justering av bommarnas placering på bryggan. Till samtliga båtplatser finns el och vatten tillgängligt.

Tillträde till bryggorna ges via säkerhetsklassat passersystem från RCO. Alla passager sker mha RFID-tag + personlig kod och loggas i systemet för uppföljning.

Vårt närområde

Idag finns redan en väl etablerad marin aktivitet, både hos Runns Segelsällskap RSS och vid Hälsinggårdsbryggorna. Strandhamnens Marina tillsammans med service- och reservdelsförsäljning i Ångsågen samt en ny flytande restaurang under projektering utgör viktiga nysatsningar som ytterligare kommer att vitalisera och etablera Strandvägen vid Runns norra strand som Faluns nya maritima centrum.

Kontakt

Vill du veta mer eller teckna dig för en båtplats? Kontakta ordförande Gabriella Hagman på 073-5003650 eller sekreterare Sven-Olof Ytterholm på 070-570 1425!

För frågor rörande access till bryggorna, kontakta Erik Lanhammar på 076-145 0224.

Styrelserna för Ekonomisk Förening Strandhamnen 2015

maj 2018

Ekonomisk förening