Organisation och drift

Vår förening

Strandhamnens Marina drivs i form av en ekonomisk förening – Ekonomisk Förening Strandhamnen 2015 (Org.nr 769628-5639).

Strandhamnens Marina ägs till 100% av föreningens medlemmar gemensamt i lika stora andelar. För att bli medlem och delägare i anläggningen erlägger varje medlem en medlemsinsats man själv finansierar. Medlemsinsatsen är på 54000 kronor och utgör en engångskostnad för den enskilde medlemmen.

”Detta gör föreningen skuldfri och är en grundförutsättning för en sund ekonomi och ett tryggt gemensamt ägande!”

Serviceavgift

Medlemmar debiteras en årlig serviceavgift avsedd att täcka föreningens löpande kostnader för drift och underhåll av anläggningen. Serviceavgiftens storlek och beräkningsgrund bestäms för kommande verksamhetsår vid föreningens årsmöte. Vid årsmötet 2022-03-28 bestämdes att serviceavgiften för 2022 debiteras enligt följande:

  • Normal avgift 3 250 kr inkl moms för bryggplats upp till 4 meters bredd på bryggplats.
  • Utökad avgift 4 750 kr inkl moms för bryggplats över 4 meters bredd på bryggplats.

Anläggningen

Vår leverantör av bryggor, Svenska Pontonhamnar AB har mångårig erfarenhet av att leverera lösningar till privatpersoner, båtklubbar, marinor och statliga myndigheter såsom Marinen och Kustbevakningen. Man kan leverera allt från flytbryggor av standardtyp till pontonbryggor av betong för stora fartyg och med högt ställda funktionskrav.

I Strandhamnens Marina använder vi flytbryggor med pontoner av helgjuten betong och trä-betong. Dessa bryggor passar väl in där läget kan vara utsatt för vind- och vågkrafter.  Y-bommarna är monterade på gejdrar längs bryggsidan, sk T-järn, för flexibel justering av bommarnas placering på bryggan. Till samtliga båtplatser finns el och vatten tillgängligt.

Tillträde till bryggorna ges via säkerhetsklassat passersystem från RCO. Alla passager sker mha RFID-tag + personlig kod och loggas i systemet för uppföljning.

Vårt närområde

Idag finns redan en väl etablerad marin aktivitet, både hos Runns Segelsällskap RSS och vid Hälsinggårdsbryggorna.

Kontakt

Vill du veta mer eller teckna dig för en båtplats?

Kontakta:
Gabriella Hagman, ordförande
023-666 23 66, kvällstid
gabriella.hagman@strandhamnen,se

Ni kan även maila till info@strandhamnen.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ekonomisk Förening Strandhamnen 2015
styrelsen@strandhamnen.se

Maj 2022

Ekonomisk Förening